Naczelnik

Naczelnik harcerzy stoi na czele Organizacji Harcerzy i kieruje całokształtem jej pracy przy pomocy powołanego przez siebie Głównej Kwatery Harcerzy. Naczelnik podpisuje wszystkie regulaminy i zarządzenia dotyczące Organizacji Harcerzy.

Marek Szablewski hm.

18.11.2012 -

Druh Marek, urodzony w Anglii, pracuje jako naukowiec na uniwersytecie w Durham, WB, wykłada fizykę, zdobywając doktorat z elektroniki molekularnej w 1991. Syn powstańca warszawskiego Witolda Szablewskiego; od zucha należał do gromady a potem do drużyny harcerzy w hufcu "Wilno" w Chorągwi Harcerzy w Wielkiej Brytanii. Służbę harcerską rozpoczął jako drużynowy 26DH w Sheffield. Prowadził także 11DH w Huddersfield, 13DW im. J. A. Grzesiaka "Czarnego" przy hufcu i jest wędrownikiem arcy-włóczęgą. Na IVtym Światowym zlocie w Rising Sun, USA był komendantem obozu Hufca „Wilno”, który zdobył pierwsze miejsce w konkursie punktacji zlotu harcerzy. W 1991 r. był drużynowym reprezentacji polskiej, składającej się z harcerzy z ZHP działającego poza granicami Kraju, ZHP, ZHR i ZHP-18 na 17-tym Światowym Jamboree Skautowym w Korei Południowej. Funkcję hufcowego Hufca "Wilno" pełnił w latach 1993-2001, do czasu kiedy został wybrany Komendantem Chorągwi Harcerzy WB, rolę którą pełnił do 2006 r. W 2004 r. był komendantem zlotu harcerzy "Kotwica" na światowym zlocie okolicznościowym "Szare Szeregi" w Okuniewie pod Warszawą z okazji 60-tej rocznicy Powstania Warszawskiego, a w 2010 roku był oboźnym VIII zlotu Światowego "Twierdza" w Zegrzu w Polsce. Prowadził wydział kształcenia w GKH od 2006 do 2012, w tym czasie był komendantem kursu harcmistrzowskiego oraz prowadził kurs korespondencyjny dla kandydatów na harcmistrza. W 2012 na X Zjeździe Ogólnym ZHP, Aylesford, Anglia został wybrany Naczelnikiem Harcerzy. Od 2011 do 2017 będąc równocześnie Naczelnikiem był ponownie drużynowym "amarantowej" 26DH w Sheffield i Barnsley im Gen. T. "Bora" Komorowskiego, funkcja, która bardzo mu pomogła rozumieć dzisiejszą młodzież.

Naczelnicy Głównej Kwatery Harcerzy

Eugeniusz Konopacki hm.

03.02.1946 - 22.03.1947

Kierownik Wydziału Harcerzy w Naczelnictwie ZHP w latach 1946-1947. Komendant harcerskiej tajnej organizacji "Wigry", od października 1939 w Warszawie, komendant Szkoły Podchorążych "Agrykola" w "Szarych Szeregach", dowódca bataliony "Wigry" w Powstaniu Warszawskim, odznaczony Krzyżem Walecznych i Srebrnym Krzyżem Zasługi z Mieczami. Przewodniczący Harcerskiej Komisji Historycznej w Londynie.

Czytaj więcej

Ryszard Białous hm.

23.03.1947 - 02.02.1948

Kierownik Wydziału Harcerzy w Naczelnictwie ZHP w latach 1947-1948. Kapitan saperów, oficer Komendy Głównej Armii Krajowej, komendant Grup Szturmowych, dowódca harcerskiego batalionu "Zośka" w Powstaniu Warszawszkim, odznaczony Krzyżem Virtuti Militari i Krzyżem Walecznych. Członek Rady Starszyzny ZHP w Niemczech w 1945 r. Rozpoczął proces scalania jednostek harcerskich, działających autonomicznie w czasie wojny w jednolitą Organizację Harcerzy.

Czytaj więcej

Kazimierz Burmajster hm.

03.02.1948 - 03.03.1951

Naczelnik Harcerzy w latach 1948-1951. Zastępca naczelnika tajnej organizacji Harcerstwo Polskie (Hufce Polskie) od października 1939 r. w Warszawie. Jako pod-porucznik walczył w harcerskiej kompanii batalionu "Gustaw" w Powstaniu Warszawskim, odznaczony Krzyżem Walecznych. Komendant Główny Harcerzy w ZHP w Niemczech w latach 1945-1947.

Zbigniew Fallenbüchl hm.

04.03.1951 - 29.03.1952

P.o. Naczelnika Harcerzy w okresie nieobecności Naczelnika w Londynie w latach 1948-1949. Naczelnik Harcerzy w latach 1951-1952. Szczepowy i hufcowy w tajnej organizacji Harcerstwo Polskie (Hufce Polskie) od października 1939 r. w Warszawie. Jako podchorąży był dowódcą plutonu w harcerskiej kompanii batalionu "Gustaw" w Powstaniu Warszawskim, odznaczony Krzyżem Walecznych. Uzyskał B.Sc. (Econ.) w Londynie, M.A. i Ph.D. w Kanadzie, został profesorem ekonomii na Uniwersytecie w Windsor w Kanadzie. Zorganizował pierwszą GKH w Londynie w 1948 r. i zainicjował ujednolicanie programów i działalności jednostek w Organizacji Harcerzy.

Wojciech Dłużewski hm.

30.03.1952 - 02.04.1955

Naczelnik Harcerzy w latach 1952-1955. Z wykształcenia inżynier mechanik. Inicjator i wydawca książek. Dyrektor Ośrodka "Veritas" w Londynie. Instruktor Chorągwi Warszawskiej w latach 1935-1939, członek Komitetu Naczelnego ZHP w Londynie w latach 1940-1946, członek Naczelnictwa ZHP w latach 1947-1949 i 1970-1972, wiceprzewodniczący ZHP w latach 1950-1952.

Ryszard Kaczorowski hm.

23.04.1955 - 31.03.1967

Naczelnik Harcerzy w latach 1955-1967. W październiku 1939 r. zastępca, a w styczniu hufcowy tajnego hufca w Białymstoku. W czerwcu 1940 komendant Chorągwi Szarych Szeregów, w sierpniu 1940 r. aresztowany przez NKWD. Jako żołnierz II Korpusu odbył kampanię włoską. Ukończył w Londynie Szkołę Handlu Zagranicznego. Komendant Światowych Zlotów Harcerstwa w 1969 r. na Monte Cassino i w 1982 r. w Belgii. W latach 1967-1988 Przewodniczący ZHP. W latach 1989-1990 Prezydent RP na Uchodźstwie. Od roku 2009 harcmistrz Rzeczypospolitej, zginął w katastrofie polskiego samolotu rządowego w Smoleńsku 10 kwietnia 2010.

Jerzy Witting hm.

02.04.1967 - 04.10.1974

Naczelnik Harcerzy w latach 1967-1974. Drużynowy w tajnej 21WDH od października 1939 r. odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi z Mieczami. Ukończył Szkołę Podchorążych w II Korpusie, uzyskał B.Sc. (Eng.) w Londynie, członek Rady Narodowej w Londynie. Współorganizował pierwszą GKH w 1948 r., wieloletni członek NRH, przewodniczący Naczelnego Sądu Harcerskiego i Harcerskiej Komisji Historycznej. Współorganizował Centralne Obozy Kształcenia Starszyzny w Urbes, I Światowy Zlot ZHP pod Monte Cassino, inicjował szereg regulaminów Organizacji Harcerzy i ZHP, redagował cztery książkowe harcerskie wydawnictwa historyczne, autor szeregu referatów i artykułów w periodykach harcerskich.

Jacek Bernasiński hm.

06.10.1974 - 25.08.1988

Naczelnik Harcerzy w latach 1974-1988. Drużynowy, szczepowy, hufcowy i szef GKH w Londynie. Komendant wyprawy milenijnej do Rzymu, współorganizator III i V Światowego Zlotu ZHP, wizytował centralne obozy kształcenia instruktorów w Urbes oraz obozy w Stanach Zjednoczonych. Skarbnik generalny, a następnie sekretarz generalny ZHP. Wiceprzewodniczący i Przewodniczący Okręgu w Wielkiej Brytanii i przewodniczący Naczelnego Sądu Harcerskiego.

Bogdan Szwagrzak hm.

26.08.1988 - 05.08.1994

Naczelnik Harcerzy w latach 1988-1994. Drużynowy, szczepowy, hufcowy, długoletni członek Komendy Chorągwi, pełniący funkcje w różnych referentach, komendant Chorągwi. Instruktor zajmujący się przez wiele lat kształceniem kolejnych pokoleń instruktorkich poza granicami Polski. Inicjator programów kształcenia "Młody Las", "Nowy Zryw", pisma instruktorów "Otwarty Krąg" i współinicjator, razem z żoną hm. Krystyną, Światowych Kursów-Obozów Kształcenia Intstruktorskiego "Kadra 2000". Autor opracowań dziewięciu podręczników harcerskich dla kursów drużynowych i kursów instruktorskich z cyklu "O czym instruktor wiedzieć powinien". Przewodniczący ZHP. Przewodniczący ZHR nadał pośmiertelnie druhowi  Bogdanowi Krzyż Honorowy „PRO AMICO”.

Edward Jaśnikowski hm.

06.08.1994 - 12.08.2000

Naczelnik Harcerzy w latach 1994-2000. Instruktor urodzony w wykształcony w Anglii. Były drużynowy i hufcowy. Pełnił funkcje w harcerskich imprezach światowych i europejskich. Referent kształcenia starszyzny w Komendzie Chorągwi. Kierownik Wydziału Kształcenia Starszyzny w Głównej Kwaterze Harcerzy. Brał udział w programowaniu, organizowaniu, prowadzeniu Światowych Kursów-Obozów Kształcenia "Kadra 2000". Współorganizator europejskich kursów-obozów kształcenia w ramach GKH.

Edmund Kasprzyk hm.

12.08.2000 - 10.12.2006

Naczelnik Harcerzy w latach 2000-2006. Drużynowy, wódz zuchów, hufcowy, komendant Chorągwi, kierownik stanicy harcerskiej w St.Briavels we Walii. Komendant Światowego Zlotu Harcerzy w Belgii w 1982 i w Wielkiej Brytanii w 1994. Komendant Zlotu "Szare Szeregi" z okazji 60 rocznicy Powstania Warszawskiego w Okuniewie, w Polsce 2004. Przewodniczący i wiceprzewodniczący ZHP.

Andrzej Borowy hm.

10.12.2006 - 18.11.2012

Naczelnik Harcerzy w latach 2006-2012. Instruktor urodzony i wykształcony w Anglii. Zuchmistrz, szczepowy i hufcowy. Wieloletni referent organizacyjno-administracyjny w Komendzie Chorągwi. Członek naczelnictwa ZHP w latach 1994-2000. Komendant kursów korespondencyjnych harcmistrzowskich GKH, szef GKH. Członek komendy V Światowego Zlotu, Anglia 1994. Szef Administracji Zlotu "Szare Szeregi" w Okuniewie, Polska 2004. Zastępca Komendantki VIII Światowego Zlotu Stulecia Harcerstwa "Twierdza" w Zegrzu, Polska 2010. Szef biura GKH, wiceprzewodniczący ZHP.

Źródła: W harcerskiej służbie 1946-1996 - Juliusz Englert i Jerzy Witting, www.zhppgk.org